Close
توجه

به سایت انجمن فیزیوتراپی ایران خوش آمدید...

امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰     | ساعت ۳:۲
flag
ویژه ها
اخبار
اطلاعیه ها
گزارشات
تشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد مؤذن زاده، با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در روز‌های ۷ و ۸ بهمن و ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز افزود: شعار همایش امسال فیزیوتراپی دانش و هنر بهبود تحرک و سلامت“ است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه باید متناسب با سطح تورم یا در راستای آن باشد؛گفت: تعرفه ها باید واقع گرایانه باشد، در غیر اینصورت به انحای گوناگون مابه التفاوت آن را مردم باید بپردازند و این موضوع یعنی تحمیل هزینه های اضافی به مردم که سنخیتی با آرمان های انقلاب و کمک به نظام سلامت کشور ندارد.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان
دبیر علمی سی و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران برای کاهش آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان راهکار‌هایی را مطرح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، فیزیوتراپیست ایرج عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره پیامد‌های ناشی از آموزش مجازی کودکان و نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا اظهار کرد: کم تحرکی کودکان و نوجوانان در همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلات گوناگونی را از جمله اضافه وزن و اختلالات اسکلتی-عضلانی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد مؤذن زاده، با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در روز‌های ۷ و ۸ بهمن و ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز افزود: شعار همایش امسال فیزیوتراپی دانش و هنر بهبود تحرک و سلامت“ است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه باید متناسب با سطح تورم یا در راستای آن باشد؛گفت: تعرفه ها باید واقع گرایانه باشد، در غیر اینصورت به انحای گوناگون مابه التفاوت آن را مردم باید بپردازند و این موضوع یعنی تحمیل هزینه های اضافی به مردم که سنخیتی با آرمان های انقلاب و کمک به نظام سلامت کشور ندارد.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان
دبیر علمی سی و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران برای کاهش آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان راهکار‌هایی را مطرح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، فیزیوتراپیست ایرج عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره پیامد‌های ناشی از آموزش مجازی کودکان و نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا اظهار کرد: کم تحرکی کودکان و نوجوانان در همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلات گوناگونی را از جمله اضافه وزن و اختلالات اسکلتی-عضلانی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد مؤذن زاده، با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در روز‌های ۷ و ۸ بهمن و ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز افزود: شعار همایش امسال فیزیوتراپی دانش و هنر بهبود تحرک و سلامت“ است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه باید متناسب با سطح تورم یا در راستای آن باشد؛گفت: تعرفه ها باید واقع گرایانه باشد، در غیر اینصورت به انحای گوناگون مابه التفاوت آن را مردم باید بپردازند و این موضوع یعنی تحمیل هزینه های اضافی به مردم که سنخیتی با آرمان های انقلاب و کمک به نظام سلامت کشور ندارد.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان
دبیر علمی سی و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران برای کاهش آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان راهکار‌هایی را مطرح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، فیزیوتراپیست ایرج عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره پیامد‌های ناشی از آموزش مجازی کودکان و نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا اظهار کرد: کم تحرکی کودکان و نوجوانان در همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلات گوناگونی را از جمله اضافه وزن و اختلالات اسکلتی-عضلانی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد مؤذن زاده، با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در روز‌های ۷ و ۸ بهمن و ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز افزود: شعار همایش امسال فیزیوتراپی دانش و هنر بهبود تحرک و سلامت“ است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه باید متناسب با سطح تورم یا در راستای آن باشد؛گفت: تعرفه ها باید واقع گرایانه باشد، در غیر اینصورت به انحای گوناگون مابه التفاوت آن را مردم باید بپردازند و این موضوع یعنی تحمیل هزینه های اضافی به مردم که سنخیتی با آرمان های انقلاب و کمک به نظام سلامت کشور ندارد.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان
دبیر علمی سی و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران برای کاهش آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان راهکار‌هایی را مطرح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، فیزیوتراپیست ایرج عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره پیامد‌های ناشی از آموزش مجازی کودکان و نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا اظهار کرد: کم تحرکی کودکان و نوجوانان در همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلات گوناگونی را از جمله اضافه وزن و اختلالات اسکلتی-عضلانی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
خبرهای تصویری
ویدیو ها
گالری تصاویر

اخبار داخلی
 • تشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد مؤذن زاده، با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در روز‌های ۷ و ۸ بهمن و ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز افزود: شعار همایش امسال فیزیوتراپی دانش و هنر بهبود تحرک و سلامت“ است.
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است
  عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه باید متناسب با سطح تورم یا در راستای آن باشد؛گفت: تعرفه ها باید واقع گرایانه باشد، در غیر اینصورت به انحای گوناگون مابه التفاوت آن را مردم باید بپردازند و این موضوع یعنی تحمیل هزینه های اضافی به مردم که سنخیتی با آرمان های انقلاب و کمک به نظام سلامت کشور ندارد.
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان
  دبیر علمی سی و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران برای کاهش آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان راهکار‌هایی را مطرح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، فیزیوتراپیست ایرج عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره پیامد‌های ناشی از آموزش مجازی کودکان و نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا اظهار کرد: کم تحرکی کودکان و نوجوانان در همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلات گوناگونی را از جمله اضافه وزن و اختلالات اسکلتی-عضلانی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • یاد همکار پیشکسوت جناب آقای فیزیوتراپیست محمدتقی احمدی گرامی باد
  « انا لله و انا الیه راجعون » با کمال تاسف و تاثر درگذشت غم بار همکار پیشکسوت جناب آقای فیزیوتراپیست محمدتقی احمدی در اثر مشکل قلبی را به خانواده محترم ایشان و جامعه پزشکی و توانبخشی کشور خصوصا به همکاران عزیز فیزیوتراپیست در استان اصفهان تسلیت میگویم. فیزیوتراپیست احمد موذن زاده رییس انجمن فیزیوتراپی ایران
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • آیا نسخه «نسخه نویسی الکترونیکی» درست پیچده شده است؟
  احمد مؤذن‌زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که «نقاط ضعف و قوت اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی چیست؟»، اظهار داشت:‌در قانون برنامه ششم توسعه بحث نسخه‌نویسی الکترونیکی مطرح شده بود و زیرساخت آن به این شکل در نظر گرفته شده که در ابتدا متولی آن وزارت بهداشت است و باید نرم‌افزار جامعی را برای مدیریت ارائه خدمات سلامت طراحی کند که این نرم‌افزار جامع سلامت است و در آن پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران تشکیل شود.
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • جلسه مشترک انجمن فیزیوتراپی و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
  🔴 جلسه مشترک هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران، شاخه فیزیوتراپی ورزشی و فیزیوتراپیست عضو شورای عالی نظام پزشکی با ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • فیزیوتراپیست دکتر امین نوروزی مشاور وزیر ورزش و جوانان شد
  « بنام خداوند لوح و قلم » استاد گرامی و ارجمند جناب آقای فیزیوتراپیست دکتر امین نوروزی؛ با کمال مسرت و افتخار حسن انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان مشاور وزیر ورزش و جوانان را صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. فیزیوتراپیست احمد موذن زاده رییس انجمن فیزیوتراپی ایران
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • فیزیوتراپیست دکتر فرجود شکوهی رییس کمیسیون تخصصی مشورتی منشور حقوق جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی شد
  « بنام خداوند لوح و قلم » همکار گرامی و ارجمند جناب آقای فیزیوتراپیست دکتر فرجود شکوهی؛ با تقدیم صمیمانه ترین درودها حسن انتخاب شایسته شما بعنوان رییس کمیسیون تخصصی مشورتی منشور حقوق جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی را صمیمانه تبریک میگویم. فیزیوتراپیست احمد موذن زاده رییس انجمن فیزیوتراپی ایران
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • معاونت نظارت نظام پزشکی دوره های دستیار فیزیوتراپی را غیر قانونی اعلام کرد
  🔴 مكاتبه معاونت محترم فني و نظارت سازمان نظام پزشكي با رئيس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص غير قانوني بودن دوره های آموزش دستيار فيزيوتراپي پیرو نامه اعتراضی مشاور محترم توانبخشي سازمان نظام پزشکی و ریاست محترم انجمن فيزيوتراپي ايران
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • فیزیوتراپیست دکتر پریسا ارزانی عضو کمیته علمی و اجرایی توانبخشی معاونت درمان شد
  « بنام خداوند لوح و قلم » همکار گرامی و ارجمند سرکار خانم فیزیوتراپیست دکتر پریسا ارزانی؛ با کمال مسرت حسن انتخاب شایسته شما همکار پرتلاش و فرهیخته بعنوان عضو کمیته علمی و اجرایی توانبخشی معاونت درمان وزارت بهداشت را صمیمانه تبریک میگویم. توفیقات روز افزون شما در تمامی عرصه های علمی، حرفه ای و اجتماعی آرزوی قلبی ارادتمند است. فیزیوتراپیست احمد موذن زاده رییس انجمن فیزیوتراپی ایران
  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تاريخچه فيزيوتراپي ايران
pic انجمن فيزيوتراپي با تاريخچه تأسيس اولين مركز آموزش فيزيوتراپي كشور يا به عبارت ديگر تاريخچه فيزيوتراپي ايران به علت همزماني فعاليت و به علت يكي بودن پيشگامان آن پيوندي ناگسستني دارند. گرچه تاريخچه فيزيوتراپي در جهان با جنگ هم يك پيوند آشكار دارد ولي امروز كه به گذشته نگاه مي كنيم ...
اطلاعات بیشتر
آیین نامه انجمن
pic در اجراي ماده هفت اساسنامه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران كه در سطور بعد به اختصار انجمن ناميده مي شود و به منظور ايجاد هماهنگي،.
اطلاعات بیشتر

راه های ارتباط با ما
آدرس: تهران، صادقیه، خیابان سازمان آب، بعد از گلناز دهم، ساختمان عرشیا، پلاک 312، طبقه 3 ، واحد 9
icon مکاتبات فقط با صندوق پستی 191-14515 icon
تلفن : 44297617- 44297609- 44297608 
فکس : 44297588 
شماره واتس آپ پشتیبانی وبینارها و سمینارها: 09391717445
شماره واتس آپ پشتیبانی انجمن: 09102274756
ایمیل : info@iran-pta.ir , members@iran-pta.ir
 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به “انجمن فیزیوتراپی ایران” می باشد. 
طراحی سایت از پارسیان مهر