تقدیر از فیزیوتراپیستهای بیمارستان شهید بهشتی شیراز

تقدیر از فیزیوتراپیستهای بیمارستان شهید بهشتی شیراز در خط مقدم مبارزه با کووید ۱۹: خانمهای فیزیوتراپیست دکتر نادیا رحیم پور، سمانه نوح پیشه، ویدا بدیعی و مریم پارسایی و آقایان فیزیوتراپیست سید اسماعیل محمدی، احسان افشاری و محمدمهدی شفاعت با حضور مدیر بیمارستان آقای دکتر صفایی و ریاست انجمن فیزیوتراپی ایران آقای فیزیوتراپیست احمد موذن زاده و مسئول کمیته فنی انجمن فارس آقای دکتر مهدی نعمت الهی، شیراز ۹۹/۵/۱۶ #اخبارشعب
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
iran-pta.ir
نام شرکت: