پیام نوروزی رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران

« بنام خداوند لوح و قلم »

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

شادی را هدیه کن به کسانی که آن را از تو گرفتند

عشق بورز به آنها که دلت را شکستند

دعا کن برای آنها که نفرینت کردند

درخت باش بر غم تبرها

بهار شو بخند که خدا هنوز آن بالا با ماست

فرارسیدن نوروز باستانی مبارک باد

فیزیوتراپیست احمد موذن زاده
رییس انجمن فیزیوتراپی ایران
۱۴۰۱/۰۱/۰۱
iran-pta.ir
نام شرکت: