سال نو مبارکسال نو بر همه همكاران ارجمند فيزيوتراپيست مبارك، اميدواريم سال جديد سال سلامتي و بركت براي شما و عزيزانتان باشد.

"هيأت مديره انجمن فيزيوتراپي ايران"
۱۴۰۱/۰۱/۰۱
iran-pta.ir
نام شرکت: