منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir12/16/2018 5:02:07 AMfaاعلام اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/11http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/480/اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/11اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/08http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/479/اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/08اطلاعیه شماره دو شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/19http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/478/اطلاعیه شماره دو شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/19اطلاعیه شماره یک شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/02http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/477/اطلاعیه شماره یک شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/02دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی1397/08/02http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/476/دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی1397/08/02دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما1397/05/22http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/475/دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما1397/05/22اطلاعیه شماره یک کمیته برگزاری انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/05/19http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/474/اطلاعیه شماره یک کمیته برگزاری انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/05/19موارد اصلاح اساسنامه انجمن در مجمع عمومی1397/05/10http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/473/موارد اصلاح اساسنامه انجمن در مجمع عمومی1397/05/10کنفرانس فیزیوتراپی در هموفیلی در روز فیزیوتراپی1397/05/06http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/472/کنفرانس فیزیوتراپی در هموفیلی در روز فیزیوتراپی1397/05/06گرامیداشت روز فیزیوتراپی در سازمان بهزیستی کل کشور1397/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/471/گرامیداشت روز فیزیوتراپی در سازمان بهزیستی کل کشور1397/05/05انتقاد از اجرایی نشدن طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی1397/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/470/انتقاد از اجرایی نشدن طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی1397/05/05فیزیوتراپی پاسخی موثر برای ماشینی شدن زندگی1397/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/469/فیزیوتراپی پاسخی موثر برای ماشینی شدن زندگی1397/05/05پیام تبریک رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران به مناسبت روز فیزیوتراپی1397/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/468/پیام تبریک رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران به مناسبت روز فیزیوتراپی1397/05/03دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی1397/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/467/دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی1397/05/03اطلاعیه مجمع عمومی1397/04/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/466/اطلاعیه مجمع عمومی1397/04/24تعطیلی به مراکز درمانی می‌رسد؟1397/04/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/465/تعطیلی به مراکز درمانی می‌رسد؟1397/04/24لزوم تجدیدنظر در پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی و تاخیر ۱۲ ماهه در پرداخت مطالبات فیزیوتراپیستها1397/04/10http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/464/لزوم تجدیدنظر در پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی و تاخیر ۱۲ ماهه در پرداخت مطالبات فیزیوتراپیستها1397/04/10تاریخچه فعالیت شعبه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران از سال هشتاد و چهار1397/04/10http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/463/تاریخچه فعالیت شعبه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران از سال هشتاد و چهار1397/04/10تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در سال جاری1397/03/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/462/تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در سال جاری1397/03/03پذیرش دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی از مهر ۹۷1397/02/23http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/461/پذیرش دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی از مهر ۹۷1397/02/23