منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir9/23/2020 10:02:35 AMfaاعلام حمایت رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران از مواضع رییس مجمع عمومی نظام پزشکی در مخالفت با بازگشایی حضوری مدارس1399/06/14http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/574/اعلام حمایت رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران از مواضع رییس مجمع عمومی نظام پزشکی در مخالفت با بازگشایی حضوری مدارس1399/06/14ابلاغ پرداخت هزینه ارزیابی فیزیوتراپی به کلیه سازمانهای بیمه گر در سراسر کشور1399/06/14http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/573/ابلاغ پرداخت هزینه ارزیابی فیزیوتراپی به کلیه سازمانهای بیمه گر در سراسر کشور1399/06/14جلسه هیات مدیره انجمن با مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی بیمه نیروهای مسلح1399/06/13http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/572/جلسه هیات مدیره انجمن با مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی بیمه نیروهای مسلح1399/06/13وبينارهاي آموزشي شهريور ماه ۱۳۹۹1399/06/13http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/571/وبينارهاي آموزشي شهريور ماه ۱۳۹۹1399/06/13فیزیوتراپیست علی اصغر عیسی آبادی در راه دفاع از سلامت هم میهنان به درجه رفیع شهادت نائل شد1399/06/13http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/570/فیزیوتراپیست علی اصغر عیسی آبادی در راه دفاع از سلامت هم میهنان به درجه رفیع شهادت نائل شد1399/06/13تقدیر از فیزیوتراپیستهای بیمارستان شهید بهشتی شیراز1399/06/13http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/569/تقدیر از فیزیوتراپیستهای بیمارستان شهید بهشتی شیراز1399/06/13جلسه هیات مدیره انجمن و دبیر بورد فیزیوتراپی با ریاست دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت1399/06/13http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/568/جلسه هیات مدیره انجمن و دبیر بورد فیزیوتراپی با ریاست دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت1399/06/13از فیزیوتراپیستهای بیمارستان شهید فقیهی شیراز تجلیل شد1399/05/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/567/از فیزیوتراپیستهای بیمارستان شهید فقیهی شیراز تجلیل شد1399/05/15تسلیت1399/05/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/566/تسلیت1399/05/04روز ملی فیزیوتراپی بر همکاران ارجمند فیزیوتراپیست مبارک باد1399/05/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/565/روز ملی فیزیوتراپی بر همکاران ارجمند فیزیوتراپیست مبارک باد1399/05/04تجلیل از فیزیوتراپیست شهید مدافع سلامت در روز فیزیوتراپی1399/05/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/564/تجلیل از فیزیوتراپیست شهید مدافع سلامت در روز فیزیوتراپی1399/05/04مراکز فیزیوتراپی در مرز ورشکستگی و درگیری فیزیوتراپیست‌ها با کرونا1399/05/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/563/مراکز فیزیوتراپی در مرز ورشکستگی و درگیری فیزیوتراپیست‌ها با کرونا1399/05/04در روز ۲ مرداد تقدیر از فیزیوتراپیست های برتر در روز ملی فیزیوتراپی1399/05/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/562/در روز ۲ مرداد تقدیر از فیزیوتراپیست های برتر در روز ملی فیزیوتراپی1399/05/04نقش برجسته فیزیوتراپی در بازگرداندن بیماران کرونایی به زندگی عادی1399/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/561/نقش برجسته فیزیوتراپی در بازگرداندن بیماران کرونایی به زندگی عادی1399/05/03بخش بزرگی از پتانسیل بالقوه فیزیوتراپی در نظام سلامت ایران مغفول مانده است1399/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/560/بخش بزرگی از پتانسیل بالقوه فیزیوتراپی در نظام سلامت ایران مغفول مانده است1399/05/03به مناسبت روز فیزیوتراپی در ايران 1399/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/559/به مناسبت روز فیزیوتراپی در ايران 1399/05/03استاندارد ارزیابی و برنامه ریزی ابلاغ شد1399/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/558/استاندارد ارزیابی و برنامه ریزی ابلاغ شد1399/05/03جلسه اعضاء هیأت مدیره انجمن با مدیر کل درمان غیر مستقیم بیمه تأمین اجتماعی1399/05/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/557/جلسه اعضاء هیأت مدیره انجمن با مدیر کل درمان غیر مستقیم بیمه تأمین اجتماعی1399/05/03فراخوان مقاله کنگره سی و یکم1399/03/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/556/فراخوان مقاله کنگره سی و یکم1399/03/05۱۲ فیزیوتراپیست در کشور به کرونا مبتلا شدند و فوت یک فیزیوتراپیست در تهران بر اثر کرونا1399/03/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/555/۱۲ فیزیوتراپیست در کشور به کرونا مبتلا شدند و فوت یک فیزیوتراپیست در تهران بر اثر کرونا1399/03/05