منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir2/27/2021 1:21:29 PMfaوبينارهاي آموزشي بهمن ماه ۱۳۹۹1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/611/وبينارهاي آموزشي بهمن ماه ۱۳۹۹1399/11/24ابتلای 400 فیزیوتراپیست به کرونا و شهادت 5 نفر1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/610/ابتلای 400 فیزیوتراپیست به کرونا و شهادت 5 نفر1399/11/24آئین نامه حدود صلاحیت فیزیوتراپیست ها نهایی شد1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/609/آئین نامه حدود صلاحیت فیزیوتراپیست ها نهایی شد1399/11/24جلسه با رئیس جدید فدراسیون پزشکی ورزشی1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/608/جلسه با رئیس جدید فدراسیون پزشکی ورزشی1399/11/24دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و فیزیوتراپی1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/607/دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و فیزیوتراپی1399/11/24گلایه فیزیوتراپیست ها از وزارت بهداشت ما هم مدافع سلامت هستیم1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/606/گلایه فیزیوتراپیست ها از وزارت بهداشت ما هم مدافع سلامت هستیم1399/11/24خدمات فیزیوتراپی باید با رشد جمعیت سالمندی افزایش یابد1399/11/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/605/خدمات فیزیوتراپی باید با رشد جمعیت سالمندی افزایش یابد1399/11/24پيام دبير اجرايي كنگره1399/10/29http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/604/پيام دبير اجرايي كنگره1399/10/29پیام دبیر علمی کنگره1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/603/پیام دبیر علمی کنگره1399/10/28پیام رئیس کنگره1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/602/پیام رئیس کنگره1399/10/28برنامه سي و يكمين كنگره انجمن فيزيوتراپي ايران1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/601/برنامه سي و يكمين كنگره انجمن فيزيوتراپي ايران1399/10/28گزارش جلسه هیأت مدیره1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/600/گزارش جلسه هیأت مدیره1399/10/28اعضای کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران معرفی شدند1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/599/اعضای کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران معرفی شدند1399/10/28وبينارهاي آموزشي دی ماه ۱۳۹۹1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/598/وبينارهاي آموزشي دی ماه ۱۳۹۹1399/10/28انتخابات شعبه استان قم1399/10/28http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/597/انتخابات شعبه استان قم1399/10/28وبينارهاي آموزشي آذر ماه ۱۳۹۹ 1399/09/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/596/وبينارهاي آموزشي آذر ماه ۱۳۹۹ 1399/09/01مصوبه شورایعالی نظام پزشکی در خصوص اخذ هزینه اقلام بهداشتی در مراکز خصوصی1399/09/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/595/مصوبه شورایعالی نظام پزشکی در خصوص اخذ هزینه اقلام بهداشتی در مراکز خصوصی1399/09/01تمدید اعتبار پروانه فعالیت موسسات پزشکی تا پایان سال ۱۳۹۹1399/09/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/594/تمدید اعتبار پروانه فعالیت موسسات پزشکی تا پایان سال ۱۳۹۹1399/09/01درآمد مراکز فیزیوتراپی با شیوع کرونا کاهش یافته است1399/09/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/593/درآمد مراکز فیزیوتراپی با شیوع کرونا کاهش یافته است1399/09/01فیزیوتراپیستها با دستور معاونت محترم درمان مشمول آیین نامه ارتقاء بهره وری بالینی شدند1399/09/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/592/فیزیوتراپیستها با دستور معاونت محترم درمان مشمول آیین نامه ارتقاء بهره وری بالینی شدند1399/09/01