منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir6/9/2023 6:21:52 PMfaاولین كنگره پزشكي مبتني بر سبك زندگي1401/12/09http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/778/اولین كنگره پزشكي مبتني بر سبك زندگي1401/12/09نامه‌ی چهل و دو انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص «عقد قرارداد اجباری ارائه‌دهندگان خدمات سلامت با سازمان‌های بیمه‌گر»1401/12/03http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/777/نامه‌ی چهل و دو انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص «عقد قرارداد اجباری ارائه‌دهندگان خدمات سلامت با سازمان‌های بیمه‌گر»1401/12/03دکتر سعیدی جزئیات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی را تشریح کرد1401/12/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/776/دکتر سعیدی جزئیات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی را تشریح کرد1401/12/01جلسه مشترک مسوولین انجمن فیزیوتراپی ایران و فدراسیون پزشکی ورزشی امروز برگزار شد.1401/11/26http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/775/جلسه مشترک مسوولین انجمن فیزیوتراپی ایران و فدراسیون پزشکی ورزشی امروز برگزار شد.1401/11/26 "جامعه پزشکی هیچ نقشی در تعیین تعرفه‌های خود ندارد/ این مهم عین تبعیض و ناروایی است"1401/11/23http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/774/ "جامعه پزشکی هیچ نقشی در تعیین تعرفه‌های خود ندارد/ این مهم عین تبعیض و ناروایی است"1401/11/23دوم بهمن ماه ١٤٠١، دوم مردادي ديگر براي جامعه فيزيوتراپي ايران1401/11/02http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/772/دوم بهمن ماه ١٤٠١، دوم مردادي ديگر براي جامعه فيزيوتراپي ايران1401/11/02پیام رییس انجمن فیزیوترا‌پی ایران و رییس سی و سومین کنگره فیزیوتراپی1401/11/01http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/771/پیام رییس انجمن فیزیوترا‌پی ایران و رییس سی و سومین کنگره فیزیوتراپی1401/11/01دبیر کنگره فیزیوتراپی ایران هشدار داد؛ کاهش فعالیت‌های فیزیکی و افزایش ۲ برابری آسیب‌های عضلانی1401/10/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/770/دبیر کنگره فیزیوتراپی ایران هشدار داد؛ کاهش فعالیت‌های فیزیکی و افزایش ۲ برابری آسیب‌های عضلانی1401/10/24سي و سومين كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپي ايران 1401/10/10http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/769/سي و سومين كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپي ايران 1401/10/10 تصویب تعرفه باید قانونمند باشد/ همین تعرفه های حداقلی نیز ضمانت اجرایی ندارند1401/10/07http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/768/ تصویب تعرفه باید قانونمند باشد/ همین تعرفه های حداقلی نیز ضمانت اجرایی ندارند1401/10/07جمعیت سالمندی نیاز به خدمات حمایتی و توانبخشی دارد/ جایگاه مرجعیت توانبخشی در کشور مشخص شود1401/09/22http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/767/جمعیت سالمندی نیاز به خدمات حمایتی و توانبخشی دارد/ جایگاه مرجعیت توانبخشی در کشور مشخص شود1401/09/22رئیس انجمن فیزیوتراپی عنوان کرد؛ بهبود بیماران سکته مغزی با فیزیوتراپی/ کاهش سن بروز مشکلات اسکلتی1401/07/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/766/رئیس انجمن فیزیوتراپی عنوان کرد؛ بهبود بیماران سکته مغزی با فیزیوتراپی/ کاهش سن بروز مشکلات اسکلتی1401/07/24رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح کرد صادرات تجهیزات فیزیوتراپی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی به خارج1401/07/17http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/765/رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح کرد صادرات تجهیزات فیزیوتراپی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی به خارج1401/07/17مقابله با مشکلات سالمندی در گرو اهمیت دادن به رشته توانبخشی است1401/07/17http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/764/مقابله با مشکلات سالمندی در گرو اهمیت دادن به رشته توانبخشی است1401/07/17به تعویق افتادن زمان برگزاری سی و سومین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران1401/07/10http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/763/به تعویق افتادن زمان برگزاری سی و سومین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران1401/07/10پیام دبیر اجرایی سي و سومين كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپي ايران1401/07/07http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/762/پیام دبیر اجرایی سي و سومين كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپي ايران1401/07/07تعارض منافع باعث محرومیت مردم از خدمات روزآمد فیزیوتراپی1401/06/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/760/تعارض منافع باعث محرومیت مردم از خدمات روزآمد فیزیوتراپی1401/06/27سی و سومین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران1401/06/21http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/759/سی و سومین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران1401/06/21ورزش طلایی برای رهایی از پوکی استخوان1401/06/19http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/758/ورزش طلایی برای رهایی از پوکی استخوان1401/06/19پیام دبیر علمی سی وسومین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران1401/06/14http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/757/پیام دبیر علمی سی وسومین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران1401/06/14