منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir1/23/2022 3:25:57 AMfaتشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/685/تشدید کم تحرکی افراد در دوران کرونا1400/10/27واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/684/واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است1400/10/27آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/683/آسیب‌های ناشی از آموزش مجازی دانش‌آموزان1400/10/27یاد همکار پیشکسوت جناب آقای فیزیوتراپیست محمدتقی احمدی گرامی باد1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/682/یاد همکار پیشکسوت جناب آقای فیزیوتراپیست محمدتقی احمدی گرامی باد1400/10/27آیا نسخه «نسخه نویسی الکترونیکی» درست پیچده شده است؟1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/681/آیا نسخه «نسخه نویسی الکترونیکی» درست پیچده شده است؟1400/10/27جلسه مشترک انجمن فیزیوتراپی و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/680/جلسه مشترک انجمن فیزیوتراپی و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی1400/10/27فیزیوتراپیست دکتر امین نوروزی مشاور وزیر ورزش و جوانان شد1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/679/فیزیوتراپیست دکتر امین نوروزی مشاور وزیر ورزش و جوانان شد1400/10/27فیزیوتراپیست دکتر فرجود شکوهی رییس کمیسیون تخصصی مشورتی منشور حقوق جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی شد1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/678/فیزیوتراپیست دکتر فرجود شکوهی رییس کمیسیون تخصصی مشورتی منشور حقوق جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی شد1400/10/27معاونت نظارت نظام پزشکی دوره های دستیار فیزیوتراپی را غیر قانونی اعلام کرد1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/677/معاونت نظارت نظام پزشکی دوره های دستیار فیزیوتراپی را غیر قانونی اعلام کرد1400/10/27فیزیوتراپیست دکتر پریسا ارزانی عضو کمیته علمی و اجرایی توانبخشی معاونت درمان شد1400/10/27http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/676/فیزیوتراپیست دکتر پریسا ارزانی عضو کمیته علمی و اجرایی توانبخشی معاونت درمان شد1400/10/27روز پرستار مبارک1400/09/20http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/675/روز پرستار مبارک1400/09/20جلسه کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ 1400/09/20http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/674/جلسه کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ 1400/09/20وبينارهای آموزشی آذر و دی ۱۴۰۰1400/09/17http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/673/وبينارهای آموزشی آذر و دی ۱۴۰۰1400/09/17فیزیوتراپیست دکتر حجت رادین مهر رئیس دانشکده توانبخشی همدان شد1400/09/16http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/672/فیزیوتراپیست دکتر حجت رادین مهر رئیس دانشکده توانبخشی همدان شد1400/09/16روز دانشجو مبارک1400/09/16http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/671/روز دانشجو مبارک1400/09/16وقتی که پای نسخه‌نویسی الکترونیک در عمل لنگ می‌زند!1400/09/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/670/وقتی که پای نسخه‌نویسی الکترونیک در عمل لنگ می‌زند!1400/09/15فیزیوتراپیست دکتر مرتضی حیدری و پرهام پارسانژاد اعضاء جدید هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی1400/09/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/669/فیزیوتراپیست دکتر مرتضی حیدری و پرهام پارسانژاد اعضاء جدید هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی1400/09/15روز جهانی معلولان گرامی باد1400/09/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/668/روز جهانی معلولان گرامی باد1400/09/15فیزیوتراپیستهای عضو شورایعالی رئیس کمیسیونهای رسانه و تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی شدند1400/09/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/667/فیزیوتراپیستهای عضو شورایعالی رئیس کمیسیونهای رسانه و تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی شدند1400/09/15راهنمای مدیریت فیزیوتراپی و توانبخشی بیماران کووید ۱۹ در بخشهای سرپایی و بستری ابلاغ شد1400/09/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/665/راهنمای مدیریت فیزیوتراپی و توانبخشی بیماران کووید ۱۹ در بخشهای سرپایی و بستری ابلاغ شد1400/09/15