منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir1/20/2018 2:51:20 PMfaتشکر و تقدیر از دبیران علمی و اجرایی پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی1396/10/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/447/تشکر و تقدیر از دبیران علمی و اجرایی پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی1396/10/15"هجدمین سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات"1396/10/02http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/446/"هجدمین سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات"1396/10/02هانیه قطع نخاع نشده است و با فیزیوتراپی به زندگی عادی بازمی‌گردد1396/09/26http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/445/هانیه قطع نخاع نشده است و با فیزیوتراپی به زندگی عادی بازمی‌گردد1396/09/26"اطلاعیه شماره ٦ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران"1396/09/26http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/444/"اطلاعیه شماره ٦ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران"1396/09/26توسعه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور اولویت است1396/09/21http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/443/توسعه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور اولویت است1396/09/21اطلاعیه شماره ٥ شاخه قلب1396/09/19http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/442/اطلاعیه شماره ٥ شاخه قلب1396/09/19اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب1396/09/08http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/441/اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب1396/09/08تور سیاحتی قونیه ترکیه1396/09/06http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/440/تور سیاحتی قونیه ترکیه1396/09/06ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز حرکات اصلاحی به منظور جلوگیری از دخالت در درمان1396/09/06http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/439/ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز حرکات اصلاحی به منظور جلوگیری از دخالت در درمان1396/09/06احداث کلینیک فیزیوتراپی در منطقه زلزله زده کرمانشاه1396/09/06http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/438/احداث کلینیک فیزیوتراپی در منطقه زلزله زده کرمانشاه1396/09/06هر کسی که دستگاه الکتروتراپی بخرد درمانگر نیست1396/09/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/437/هر کسی که دستگاه الکتروتراپی بخرد درمانگر نیست1396/09/04ترمیم زخم‌ باید چند تخصصی‌ باشد که یکی از این تخصص‌ها فیزیوتراپی است1396/09/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/436/ترمیم زخم‌ باید چند تخصصی‌ باشد که یکی از این تخصص‌ها فیزیوتراپی است1396/09/04دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی نیاز سلامت جامعه و لزوم مقابله جدی با دخالت افراد غیرحرفه‌ای در حوزه درمان1396/09/04http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/435/دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی نیاز سلامت جامعه و لزوم مقابله جدی با دخالت افراد غیرحرفه‌ای در حوزه درمان1396/09/04پنجمین سمینار تازه‌های الکتروتراپی از فردا آغاز می شود1396/08/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/433/پنجمین سمینار تازه‌های الکتروتراپی از فردا آغاز می شود1396/08/24هجدمین سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات1396/08/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/432/هجدمین سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات1396/08/24اطلاعیه شماره ٣ شاخه قلب و ریه1396/08/24http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/431/اطلاعیه شماره ٣ شاخه قلب و ریه1396/08/24پیام تسلیت ریاست محترم انجمن فیزیوتراپی ایران در پی فاجعه زمین لرزه غرب کشور1396/08/22http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/430/پیام تسلیت ریاست محترم انجمن فیزیوتراپی ایران در پی فاجعه زمین لرزه غرب کشور1396/08/22امضای سه وزیر پای طرح ۸ ساله دکترای حرفه ای فیزیوتراپی1396/08/22http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/429/امضای سه وزیر پای طرح ۸ ساله دکترای حرفه ای فیزیوتراپی1396/08/22برنامه سخنراني هاي پنجمين سمينار تازه هاي الكتروتراپي1396/08/22http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/428/برنامه سخنراني هاي پنجمين سمينار تازه هاي الكتروتراپي1396/08/22اطلاعیه شماره ٢ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1396/08/18http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/427/اطلاعیه شماره ٢ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1396/08/18