چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۶:۵۸:۲۷ قبل از ظهر
 
فیزیوتراپیست احمد مؤذن زاده (رئیس)
فیزیوتراپیست پرهام پارسانژاد (نایب رئیس)
فیزیوتراپیست عبدالرحمان اهوازیان (دبیر)
فیزیوتراپیست مجید میرزاحیدری (خزانه دار)
فیزیوتراپیست دکتر پریسا ارزانی
فیزیوتراپیست دکتر ایرج عبداللهی
فیزیوتراپیست دکتر سید مصطفی سیدتاش
فیزیوتراپیست علی الستی
فیزیوتراپیست اشکان آذرکیش
فیزیوتراپیست ودیعه موثقی (بازرس اصلی)
فیزیوتراپیست همایون آبایی(عضو علی البدل)
فیزیوتراپیست مهدی مداحی (عضو علی البدل)